Proč podporovat v dítěti lásku k malování a kreslení

Proč podporovat v dítěti lásku k malování a kreslení?

Dnes se děti setkávají se zcela odlišnými podmínkami. Pro rodiče a prarodiče nepochopitelná věc trávit tolik času s technologiemi, pro děti běžná realita. Rodiče by měli pochopit, že pro dnešní svět je důležité naučit se pracovat s moderní technologií. Ale to ovšem neznamená zapomenout na starou osvědčenou zábavu. Vybarvování, malování, kreslení - to vše ovlivňuje jejich vývoj.

Velmi hloubavou myšlenku jednou vyslovil slavný český spisovatel Bohumil Hrabal. Těmito slovy vyjadřuje důležitost malování pro děti, ale i dospělé: 

„Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzaly tužku nebo štětec a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu zjistily, že obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak léčivé byliny.“

Kreativní myšlení

Kreativní myšlení je něco, co bychom měli rozvíjet v každém věku. Už u dětí je velmi důležité, dát prostor jejich představám. V samotných počátcích vám děti budou malovat jen nesmyslné čáry a spotřeba papíru bude veliká. Ale věřte, že i ta nejčernější skvrna nebo jen čmáranice můžete být vy, auto nebo zahradní houpačka.

Následuje období, kdy je sluníčko zelené, obloha fialová a tráva modrá. Ale to je naprosto v pořádku. Tvořivé aktivity u dětí podporují sebevyjádření a zvyšují sebevědomí. Proto si alespoň na chvilku vystavte každou patlanici, kterou vám dítě přinese. Pocit, že jste na něj pyšní je pro něj k nezaplacení.

Rozvíjení představ a fantazie  může v budoucnu dítěti pomoct k dosažení vlastních cílů a tužeb. S tvořivostí si dítě tvaruje myšlení, dělá ho pružnějším a jedinečnějším.

Co malovat? Nebo raději vybarvovat?

Pokud chcete přistupovat k výchově dětí opravdu zodpovědně, nesnažte se jim podsouvat, co mají dělat. Dejte prostor jejich kreativitě a představivosti. Dětský kresba se postupně vyvíjí a není třeba jim diktovat, co a jak dělat.

Samotné kreslení má velký vliv na pozdější zvládnutí psaní. Nedostatečné věnování se kreslení, někdy také známé jako grafomotorika, může mít za následek špatné učení se písmen, špatný sklon či velikost, pomalejší rychlost psaní nebo chybovost.

Opravdu si nelamte hlavu s tím, že dítě musí tyto zkušenosti vyvíjet nějak sofistikovaně, to vůbec. Stačí mu poskytnout dostatek barviček, papírů, omalovánek a dát se do toho. S malováním jde pro děti vymyslet různé netradiční zábavy, jako je malování na okna, obličeje nebo oblečení. Určitě z takové změny budou nadšení.

Věk a malování

V prvním roce života si dítě osvojuje a rozvíjí jemnou motoriku hraním si s různými předměty a hračkami. Zhruba v druhém roce života se již dítě většinou pokouší o první výtvory. Mezi těmito malými rošťáky jsou oblíbené prstové barvy, protože se ještě nemusí prát s držením pastelky.

A již okolo 3 let přichází pazourkový úchop tužky a snaha o kresbu na papír - někdy i na zeď či nábytek, tak pozor! Později se již učí držet pastelky, štětce a tužky správně. Obvykle ale potřebují trošku navést a pomoct. Když se chcete vyhnout neustálému kárání za špatné držení, pořiďte jim pastelky s výřezy, které intuitivně navádí ke správnému držení. Ale dohled a ukázky budou děti potřebovat pořád.

Zhruba ve 4 až 5 letech by dítě mělo umět držet tužku správně. Jestliže se dítě naučí držet ji špatně, sami si pravděpodobně neporadíte a budete muset vyhledat odbornou pomoc na přeučení a nápravu grafomotorických potíží.

Umění nebo učení?

Používáme to my dospělí, ale i děti: “já neumím kreslit.” Jestliže si myslíte, že na malování musí mít člověk vlohy a talent, jste na omylu. Zkuste si promluvit s dětmi, které hezky kreslí. Zjistíte, že malují rádi a často. To znamená, že pravidelně trénují a rozvíjí své schopnosti.

Žádný učený z nebe nespadl a opakování je matka moudrosti. Takže stejně jako učitel matematiky říká: “počítat, počítat a počítat,” tak my říkáme: “cvičit, cvičit a cvičit,” respektive: “malovat, malovat a malovat.” Tak přesně to je klíčem k úspěchu.

Benefity tvoření

Nejen kreslení, ale i další tvoření, jako je modelování, hraní si na písku nebo skládání z papíru přispívá k dobrému vývoji. Během těchto činností “vybije” přebytečnou energii, plně se soustředí jak tělem, tak duší a dochází k rozvoji představ, vzpomínek, ale i emocí.

Často ve výtvorech dětí můžete najít skrytý význam. Jsou věci, o kterých děti neumí mluvit. A nebo prostě nechtějí. Proto se kolikrát vyjadřují pomocí svých děl. Ano, to je ten důvod, proč si ve filmech paní učitelka volá rodiče po znepokojivém obrázku jejich dítěte. Z jejich obrázků a děl lze vyvodit špatné období, ale také štěstí, spokojenost a lásku.

Bezpochyby lze tvrdit, že tvořivé aktivity přispívají k harmonickému rozvoji osobnosti, rozumové vyspělosti, zlepšení vyjadřovacích, rozlišovacích a pozorovacích schopností.

A co dalšího kromě kreslení dítě potřebuje?

Pro správný vývoj dítěte je důležitých několik věcí. Ty nejdůležitější aspekty šťastného, spokojeného, sebevědomého, zodpovědného dítěte jsou:

  • Tvoření, malování, kreslení, vybarvování je důležité již v raném věku.
  • Buďte spolu! Dostatek času stráveného se svými rodiči je pro dítě klíčový k úspěšnému rozvoji. Hrajte si a smějte se společně!
  • Nediktujte, ale podporujte! Dejte prostor dětské fantazii a nechte se vtáhnout do jejich světa divů.
  • Nezapomínejte na důležitost pohybu pro zdraví dítěte a rozvíjejte pohybové schopnosti a lásku k pohybu.
  • Dopřejte jim samostatnosti! Pomocnou ruku ocení každý, ale správný rodič za své dítě nedělá jeho úkoly, ale je jen jakousi oporou v případě nouze.

 

Nemáte doma dost zásob? Tak honem do papírnictví a jde se tvořit!

 

Kohoutová Klára