7 tipů, jak rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku

7 tipů, jak rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku

Před nástupem do školy se děti musí naučit spousty dovedností a činností, které se zodpovědní rodiče snaží rozvíjet. Stejně jako pracujete na rozvoji znalostí, např. prostřednictvím kouzelného čtení a mluvících knížek, byste se měli pokoušet o rozvoj grafomotoriky.

Co je to grafomotorika?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které dítě využije při kreslení a ve škole potom hlavně při psaní. Při vývoji grafomotoriky se zdokonaluje potřebná koordinace ruky a oka, úchop tužky a také kreslící dovednosti.

Děti předškolního věku by měly být schopny nakreslit např. lidskou postavu bohatou na detaily, základní geometrické tvary, tiskací písmena a při kreslení využívat různých barev.

Grafomotorické obtíže

V případě, že grafomotorika není dostatečně rozvinutá, ovlivňuje to i výkony při psaní. Proto se při obtížích v grafomotorických dovednostech často přistupuje k odkladu školní docházky.

Na druhou stranu je důležité odhalit tyto problémy včas a začít na nich pracovat.

Máte pocit, že vaše dítko v grafomotorice zaostává? Nevadí! Pokud se snažíte vést děti k zodpovědnosti, přečtěte si následující tipy, jak na grafomotorice více zapracovat. Žádný učený totiž z nebe nespadl a právě pravidelným procvičováním můžete tyto dovednosti zásadně vylepšit!

1.   Rozvíjejte přirozený pohyb

Dopřát dítěti dostatek přirozeného pohybu, rozvíjet jeho hrubou motoriku a učit ho samostatnosti - to jsou hodně obecné tipy a mohlo by se zdát, že ne úplně souvisí s rozvojem grafomotoriky. Ale souvisí.

Potíže v grafomotorice se velmi často objevují v kombinaci se zhoršenou koordinací těla a problémy v hrubé motorice. Dobře zvládnutá hrubá motorika pomáhá uvolnit pohyby celého těla a zbavit tělo přebytečného napětí.

Doporučujeme různé pohybové hry. Choďte s dětmi plavat, na procházky, zaskákejte si na trampolíne, jezděte na kole nebo si házejte míčem.

2.   Pracujte na jemné motorice

Aby byly prsty dostatečně uvolněny pro psaní, ruka byla dostatečně silná a dítě nebylo při psaní hned unavené, je důležité rozvíjet obratnost ruky a prstů, tzv. jemnou motoriku.

Aktivit pro rozvoj jemné motoriky existuje nepřeberné množství, při výběru by měli rozhodovat také zájmy dítěte. Často se uvádí činnosti jako navlékání korálků, modelování, stavění různých stavebnic, stříhání a další.

3.   Uvolňujte paži

Pohyb při psaní a kreslení vychází nejprve od ramene, z celé paže a až později se přesouvá pohyb do zápěstí. Pravidelně by děti měly provádět uvolňovací cviky. Doporučujeme zařazovat kroužení celé paže, v ramenou, v předloktí a zápěstí do každodenní ranní rozcvičky.

4.   Provádějte uvolňovací grafomotorická cvičení

Uvolňovací grafomotorická cvičení naleznete v nejrůznějších knížkách, na internetu je také nepřeberné množství pracovních listů. Vždy byste měli postupovat od nejjednodušších tvarů po ty složitější.

Děti nejčastěji baví obtahovat různé tvary jako jsou kruhy, motanice a klubíčka.

5.   Kreslete a vybarvujte

Kreslení a vybarvování je přirozenou formou, jak rozvíjet grafomotoriku. V případě vybarvování omalovánek, ať už normálních nebo např. velkoformátových, by mělo dítě postupně přestávat přetahovat.

Tip: Aby děti kreslení více bavilo, doporučujeme střídat techniky malování. Vyzkoušejte například temperové barvy Kwik Stix, po kterých nezůstává žádný nepořádek.

6.   Kontrolujte správný úchop

Pro správný rozvoj je důležitý správný úchop, tzv. špetkový, který je pro nás přirozený a svaly při něm vyvíjí nejmenší námahu. Tužka by měla ležet na prostředníčku, shora ji přidržuje palec a ukazováček v poloze naproti sobě. Ukazováček je volný a leží na tužce.

7.   Nezapomínejte na správný sed

Poslední tip, ale rozhodně ne nejméně důležitý, je dohlížet na správný sed. Dítě by se nemělo hrbit, chodidla by vždy měla být na zemi nebo se dotýkat pevné podložky, ruce by měly být obě opřeny o stůl.

Jaké grafomotorické dovednosti by měl předškoláček ovládat před nástupem do školy?

  • Správně držet tužku špetkovým úchopem
  • Kreslit podle předlohy i podle vlastní představivosti
  • Mít přiměřený přítlak na tužku, kreslit plynulé linie
  • Nakreslit základní grafomotorické prvky jako je vlnovka, spirála, rovná čára, přerušovaná čára apod.
  • Umět se podepsat velkými tiskacími písmeny
  • Vybarvovat bez přetahování
  • Nakreslit základní geometrické tvary

Alena Mrvíková